Yunus Emre

Yunus Emre


Yunus Emre, 1240 yılında doğmuş, 13'üncü yüzyıl mutasavvıfı olarak o yüzyılda İslam dünyasında hayli baskın olan Vahdet-i Vücud anlayışını temsil eden, İslam kültür ve medeniyetini içerisinde doğmuş ve bu değerleri temsil ettiği din çerçevesinde yaşamış ve topluma anlatmış bir Türkmen dervişidir.

Anma Etkinlikleri
Tanıtım Filmi

Yunus Emre'nin hakka yürüyüşünün 700'üncü yılında 2021 yılı Unesco tarafından Yunus Emre’nin Vefatının 700. Dönümü vesilesiyle anma yılı ilan edildi.

Anma Etkinlikleri Tanıtım Filmi
İnsanlığın Özü İnsanlığın Özü

Yunus Emre, Anadolu coğrafyasında vücut bulan; toprağıyla, insanıyla, dağı taşı, göğü yıldızıyla hemdem olan hakikat medeniyetinin nefesidir. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da onun bu diriliş bağışlayan nefesi, soluduğumuz havayı zenginleştirmektedir.

Anma Etkinliği

Yunus Emre ve dönem karakterlerinin olduğu bir sahne gösterisi şeklinde gerçekleştirilecektir. Yunus Emre ve Dönem Karakterleri rolündeki bir grup sahnede sabit kalarak yer yer deyişler diyaloglar ve entrüman destekli dinleti icra edeceklerdir.

Destekleyen Kurumlar