Sergi

Yunus Emre Sergi Afişi

Artık tüm insanlığın ortak bir değeri haline gelmiş büyük şair ve mutasavvıf Yunus Emre; Türkçenin kendine has söyleyişini hikmet ve estetikle mezcederek çağları aşmış, medeniyetimizin yüce değerlerini insanlar arasında hiçbir gözet- meksizin tüm zamanlara ve mekânlara sunmuş büyük bir şahsiyettir.

Söyledikleriyle bu toprakları mayalayan ve 700 yıl sonra dahi önümüzde dipdiri durup “Düşmanın kendin olunca dostun kim olabilir” diyen Yunus Emre, tüm in- sanlığa seslenmeye, yol göstermeye devam ediyor.

Sergi AfişiSergi Afişini İndirin