Anma Yılı

Yunus Emre'nin hakka yürüyüşünün 700'üncü yılında 2021 yılı Unesco tarafından Yunus Emre’nin Vefatının 700. Dönümü vesilesiyle anma yılı ilan edildi


Batı başta olmak üzere dünya genelinde pek çok ülkenin Doğu'ya, Doğu mistisizmine, tasavvufa ve büyük sufilere olan ilgisi geçmişten beri gelmektedir. Yunus Emre de daha evvelki yıllarda Batı Hümanizması ile ilişkilendirilip gündeme gelmiştir. Ancak bilhassa son yirmi yıldır -biraz da bu konuya dair yapılan çalışmaların sayısının artması, teknolojik imkânların artması ve görsel iletişim unsurlarının da gelişmesine paralel olarak İslam dünyasının büyük sufilerinin hayatlarını, düşünce dünyalarını, yazdığı eserlerin muhtevasını, sahip oldukları fikirleri öğrenme arzusunun arttığı söylenebilir. Bu durum farklı dönemlerde yaşamış olan Ahmed Yesevi, Mevlâna Celâleddin Rûmî, Sarı Saltık, Hacı Bektaş-ı Veli, Ahi Evren gibi büyük şahsiyetlerin hayatlarına ve temsil ettiği değer dünyalarına dair ilginin daha da artmasıyla neticelenmiştir.

Yurt içinde Hacı Bektaş-ı Veli ya da Mevlana Celaleddin Rumi gibi isimlerin her yıl düzenli yapılan anma etkinlikleri boyutunda Yunus Emre etkinliği gerçekleşmemektedir. Bu yıl anma yılı vesilesiyle daha bir belirginleşeceği gözüken Yunus Emre etkinlikleri özgün bir zemin üzerine inşa edilebilir.

UNESCO 2020-2021 Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri UNESCO 40. Genel Konferansında kabul edildi.

UNESCO 40. Genel Konferansı İdari ve Mali İşler (APX) Komisyonu’nda 2020-2021 yılı için 59 Anma ve Kutlama Yıl Dönümü kabul edildi. Bu kapsamda, 2020 yılı için ülkemizin önerisi Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan ve Özbekistan’ın desteğiyle Bilge Tonyukuk Abidesinin Dikilişinin 1300. Yıl Dönümü; 2021 yılı için ülkemizin önerisi Azerbaycan, İran İslam Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya ve Romanya’nın desteğiyle Hacı Bektaş Veli’nin Vefatının 750. Yıl Dönümü; Azerbaycan, Bosna-Hersek, Kuzey Makedonya ve Özbekistan’ın desteğiyle Yunus Emre’nin Vefatının 700. Yıl Dönümü; Kuzey Makedonya ve Romanya’nın desteğiyle İran ve Azerbaycan ile ortak dosya olarak Ahi Evran’ın Doğumunun 850. Yıl Dönümü UNESCO Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri Programına alındı.

GENELGE 2021/1: 2021 Yılının Yunus Emre ve Türkçe Yılı Olarak Kutlanması

Cumhurbaşkanlığından;

Türk dili ve medeniyetinin temel taşlarından biri olan Yunus Emre'nin vefatının 700. yılı hasebiyle 2021 yılı, UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alınmıştır. Yunus Emre; şiirlerinde insan ve doğa sevgisi, hoşgörü, kardeşlik ve barış kavramlarını en duru Türkçe ile işlemiş ve bu şiirlerle din, dil ve ırk ayrımı gözetmeksizin tüm insanlığa seslenmiştir. Yunus "yetmiş iki millete bir göz ile bakmak" ilkesi ve evrensel insanî değerler üzerine inşa edilmiş felsefesiyle dünya hümanizmine katkılar sağlayarak insanları ortak değerler etrafinda birleştiren, çağının çok ötesinde bir şair olmayı başarmıştır.

Yunus Emre'nin hem dünya beşeriyetine ortak bir değer olarak takdim edilmesi hem de ülkemize bir kez daha hatırlatılması maksadıyla 2021 yılının "Bizim Yunus" olarak anılması, Yunus Emre'nin mirası olan Türkçe'nin öneminin vurgulanması, medeniyet dili kimliğiyle bilinçli ve doğru kullanımının sağlanması amacıyla "Dünya Dili Türkçe" adıyla yurt genelinde ve yurt dışında bir kampanyanın tertiplenmesine karar verilmiştir.

Bu kapsamda düzenlenecek etkinlikler Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte yürütülecektir. Söz konusu etkinliklerden Cumhurbaşkanlığınca belirlenecekler Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılabilecektir. Etkinliklere ilişkin logo, afiş, duyuru, davetiye, ilan ve benzeri belge ve görsel dokümanlar mezkûr Bakanlık tarafından ilgili kurumlarla birlikte belirlenecek kurumsal kimliğe uygun şekilde kullanılacaktır. Gerçekleştirilecek proje ve etkinliklere ait giderler ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanacaktır.

Bu çerçevede yıl boyunca tertiplenecek etkinliklerin en iyi şekilde gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyulacak her türlü destek, yardım ve kolaylığın tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca geciktirilmeksizin öncelikli olarak yerine getirilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim.

29 Ocak 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI