Yaklaşım

Bizim Yunus, Yunus Emre

Yunus Emre, Anadolu coğrafyasında vücut bulan; toprağıyla, insanıyla, dağı taşı, göğü yıldızıyla hemdem olan hakikat medeniyetinin nefesidir. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da onun bu diriliş bağışlayan nefesi, soluduğumuz havayı zenginleştirmektedir.

İslam’ın ve Türk medeniyetinin uçsuz bucaksız güzelliğinde seyran eden Yunus Emre, “hümanizm” gibi dar ve kuru bir tanıma sıkıştırılamayacak denli derin ve engindir. Onun bağlı olduğu inanç, sadece insana değil, canlı-cansız bütün yaratılmışlara aynı muhabbeti göstermeyi gerektirir.

Yaşadığı çağda Türkçe bir kenara itilmiş, hor görülmüşken, Yunus, Türk dilini, bütün incelik ve güzellikleriyle sırtlamış, ayağa kaldırmış, kendinden sonra gelenlere öncülük etmiştir. Yunus Emre’nin dili, Anadolu'nun öz dilidir. Anadolu Türklüğünün yüreği Yunus'ta çarpar ve bu yürek, tüm rikkatiyle Yunus'ta dile gelir.